Katastrofe - Svenska Tjejer (Lyric Video) Tre eldsländare ombord, vilka hade tagits till fånga under Beagles första resa och hade tillbringat ett år i England, fördes tillbaka till Eldslandet som missionärer. Darwin tyckte att de var vänliga och civiliserade, men deras släktingar tycktes vara “misserabla, fördärva vildar”,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *